Praca w Urzędzie Gminy

Informacja o wynikach naboru na  stanowisko ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy Lichnowy w wymiarze pełnego etatu.

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy Lichnowy w wymiarze pełnego etatu.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i promocji gminy w Urzędzie Gminy Lichnowy.

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lichnowy ds. obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i promocji gminy w wymiarze pełnego etatu.