Data utworzenia: 02 styczeń 2017

W celu realizacji zadań ustawowych gminy oraz wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa w Urzędzie Gminy Lichnowy przetwarzane są zbiory danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z późn. zm.) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Lichnowy

Adres siedziby administratora danych: 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6

Cel zbierania danych osobowych: realizacja zadań ustawowych gminy oraz wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe mogą być zbierane dobrowolnie lub może być obowiązek podania danych wynikający z określonych przepisów prawa.

Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) w Urzędzie Gminy Lichnowy prowadzony jest rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych. Rejestr ten jest prowadzony w formie papierowej, jest on jawny i dostępny w siedzibie administratora danych ( pokój Nr 4, I piętro), w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Lichnowy.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 07, czerwiec 2017 12:23 Jarosław Grochowski