ROOT

dotyczy: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulicy Wiatracznej w Lichnowach w gminie Lichnowy"

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 43/1, o pow. 3844 m2, położona w Tropiszewie i działka nr 57, o pow. 5700 m2, położona w Parszewie, wyznaczonego na dzień 18 lipca 2017 r.

Informuję, że zgodnie z art. 19 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 10. 04 1997 r. Prawo energetyczne, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z póź. zm.), wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od dnia 12.07.2017 r. do dnia  01.08.2017 r.

Wójt Gminy Lichnowy informuje, że od dnia 17.06.2017r. zmianie uległy przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów.

dotyczy: "Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018 w gminie Lichnowy"