ROOT

w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. lichnowy.

dotyczy: "Sukcesywna dostawa opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych"

dotyczy: "Sukcesywna dostawa opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych"

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. Lichnowy. Teren inwestycji - dz. 93/4, 96, 97,107/1,108 obręb Szymankowo.

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lichnowy, położonych w miejscowości Lichnowy.