ROOT

Zaproszenie na obrady XXXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 28 listopada 2017r. o godz. 12.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach przy ul. Lachowicza 25A.

dotyczy: "Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy"

dotyczy: "Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy"