ROOT

Ogłoszenie nr 535754-N-2017 z dnia 2017-06-21 r.

dotyczy: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulicy Wiatracznej w Lichnowach w gminie Lichnowy"

Zaproszenie na obrady XXXI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 27 czerwca 2017r. o godz. 12.30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie i przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie miejscowości Lichnowy gm. Lichnowy do granicy gminy w kierunku miejscowości Trępnowy, gm. Nowy Staw

Gmina Lichnowy ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Tropiszewo i Parszewo.

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymankowo, gm. Lichnowy, na terenie działki nr 99 obręb Szymankowo

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichnowy, gm. Lichnowy

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie i przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie miejscowości Lichnowy gm. Lichnowy do granicy gminy w kierunku miejscowości Trępnowy, gm. Nowy Staw.

Zaproszenie na obrady XXX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 30 maja 2017r. o godz. 12.30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lichnowy, położonych w miejscowości Lichnowy