Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lichnowy na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lichnowy na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021

OGŁOSZENIE

W dniach 1.04-30.06.2011r. odbędzie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

W związku z powyższym Gminne Biuro Spisowe w Lichnowach, działając na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. 2010r, Nr 47, poz. 277)

ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych.

Wymagania:

  1. 1.     Ukończony 18 rok życia;
  2. 2.     Wykształcenie co najmniej średnie;
  3. 3.     Biegła znajomość obsługi komputera;
  4. 4.     Dyspozycyjność;
  5. 5.     Umiejętność organizacji czasu pracy;
  6. 6.     Odpowiedzialność;
  7. 7.     Komunikatywność;

Oprócz przeprowadzenia spisu, rachmistrzowie zobowiązani będą do udziału w szkoleniu, obchodzie przedspisowym i odprawie przedspisowej.


Zgłoszenia, zawierające dane osobowe, adres zamieszkania, informację o wykształceniu, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności  za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2010r. do Urzędu Gminy Lichnowy przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 9.

Szczegółowych informacji na temat naboru udziela Katarzyna Janowicz,

Tel. 55 271 27 23 wew. 17.