Nieruchomości

Gmina Lichnowy ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Tropiszewo i Parszewo.

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lichnowy, położonych w miejscowości Lichnowy

Na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r poz. 2147 ze zm.) informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Wójt Gminy Lichnowy podaje do informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

 

Gmina Lichnowy ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości: Lisewo Malborskie (działka 119/6), Lisewo Malborskie (działka 110), Lichnowy (działka 84/8), Lisewo Malborskie (działka 87)

na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz został wywieszony na okres od dnia 27.05.2016 r. do dnia 17.06.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lichnowy przy ul. Tczewskiej 6.

I rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lichnówki, z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze, nr KW 18916, obręb Lichnówki na działce nr 46 o powierzchni 7100 m2.

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie drogi gminnej - ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim, położonej na terenie działek nr 74/6, 75/8,177 obręb Lisewo.

na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

I rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Tropiszewo, z przeznaczeniem pod zabudowę, nr KW GD 1M/00018919/3, obręb Tropiszewo na działce nr 54 o powierzchni 1000 m2.