Uchwała Nr XXXV/261/2013 rady Gminy Lichnowy zdnia 7 marca 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Uchwała Nr XXXV/260/2013 rady Gminy Lichnowy zdnia 7 marca 2013 roku

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr XXXV/259/2013 rady Gminy Lichnowy zdnia 7 marca 2013 roku

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenie za inkaso

 

Uchwała Nr XXXV/258/2013 rady Gminy Lichnowy zdnia 7 marca 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr XXXV/257/2013 rady Gminy Lichnowy zdnia 7 marca 2013 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

Uchwała Nr XXXV/256/2013 rady Gminy Lichnowy zdnia 7 marca 2013 roku

w sprawie zmian regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lichnowy

 

Uchwała Nr XXXI/232/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lichnowy

 

Uchwała Nr XXXI/231/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 grudnia 2012 roku

w srpawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Uchwała Nr XXXI/230/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr XXXI/229/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr XXXI/228/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

Uchwała Nr XXXI/227/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki oplaty za pojemniki o określonej pojemności

 

Uchwała Nr XXXI/226/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lichnowy

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, luty 2013 10:33 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, luty 2013 10:36 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14, marzec 2013 14:40 Witold Netel