na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz został wywieszony na okres od dnia 27.05.2016 r. do dnia 17.06.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lichnowy przy ul. Tczewskiej 6.

Zawołanie do obrad XIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 31 maja 2016r. o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

W terminie od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2016 r., na terenie całego kraju, w wylosowanych gospodarstwach rolnych osób fizycznych, zostaną przeprowadzone rolnicze badania ankietowe

w sprawie obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lichnowy zarządzonych w okręgu wyborczym Nr 8 na dzień 19 czerwca 2016 r.

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Bohaterów Września 1939r. w Szymankowie, na działce nr: 99; obr. Szymankowo, gm. Lichnowy.

Okres udzielenia pomocy finansowej

Nazwa stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia

Kwota pomocy finansowej

IV kw. 2011

Klub Sportowy „Lisovia” ul. Wyzwolenia 13

82-224 Lisewo Malb.

Prezes Edmund Wołoszyk

Wiceprezes Andrzej Maciuński

Sekretarz Michał Rybczyński

Skarbnik Grzegorz Kot

5.000 zł

I kw. 2012

Klub Sportowy „Lisovia” ul. Wyzwolenia 13

82-224 Lisewo Malb.

Prezes Edmund Wołoszyk

Wiceprezes Andrzej Maciuński

Sekretarz Michał Rybczyński

Skarbnik Grzegorz Kot

5.000 zł

II kw.  2012

Klub Sportowy „Lisovia” ul. Wyzwolenia 13

82-224 Lisewo Malb.

Prezes Edmund Wołoszyk

Wiceprezes Andrzej Maciuński

Sekretarz Michał Rybczyński

Skarbnik Grzegorz Kot

5.000 zł

III Kw. 2012

Klub Sportowy „Lisovia” ul. Wyzwolenia 13

82-224 Lisewo Malb.

Prezes Edmund Wołoszyk

Wiceprezes Andrzej Maciuński

Sekretarz Michał Rybczyński

Skarbnik Grzegorz Kot

10.000 zł

IV kw. 2012

-

-

0

I kw. 2013

Klub Sportowy „Lisovia” ul. Wyzwolenia 13

82-224 Lisewo Malb.

Prezes Edmund Wołoszyk

Wiceprezes Andrzej Maciuński

Sekretarz Michał Rybczyński

Skarbnik Grzegorz Kot

5.750 zł

II kw. 2013

Klub Sportowy „Lisovia” ul. Wyzwolenia 13

82-224 Lisewo Malb.

Prezes Edmund Wołoszyk

Wiceprezes Andrzej Maciuński

Sekretarz Michał Rybczyński

Skarbnik Grzegorz Kot

5.750 zł

III kw. 2013

Klub Sportowy „Lisovia” ul. Wyzwolenia 13

82-224 Lisewo Malb.

Prezes Edmund Wołoszyk

Wiceprezes Andrzej Maciuński

Sekretarz Michał Rybczyński

Skarbnik Grzegorz Kot

11.500 zł

IV kw. 2013

-

-

0

I kw. 2014

Klub Sportowy „Lisovia” ul. Wyzwolenia 13

82-224 Lisewo Malb.

Prezes Edmund Wołoszyk

Wiceprezes Andrzej Maciuński

Sekretarz Michał Rybczyński

Skarbnik Grzegorz Kot

5.750 zł

II kw. 2014

Klub Sportowy „Lisovia” ul. Wyzwolenia 13

82-224 Lisewo Malb.

Prezes Edmund Wołoszyk

Wiceprezes Andrzej Maciuński

Sekretarz Michał Rybczyński

Skarbnik Grzegorz Kot

5.750 zł

III kw. 2014

Klub Sportowy „Lisovia” ul. Wyzwolenia 13

82-224 Lisewo Malb.

Prezes Edmund Wołoszyk

Wiceprezes Andrzej Maciuński

Sekretarz Michał Rybczyński

Skarbnik Grzegorz Kot

11.500 zł

IV kw. 2014

-

-

0

I kw. 2015

Klub Sportowy „Lisovia” ul. Wyzwolenia 13

82-224 Lisewo Malb.

Prezes Edmund Wołoszyk

Wiceprezes Andrzej Maciuński

Sekretarz Michał Rybczyński

Skarbnik Grzegorz Kot

5.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy  Lisewo, ul. 10 Marca 51

82224 Lisewo Malb.

Prezes Łukasz Rygielski

Wiceprezes Jan Rogalski

Sekretarz Bartosz Głos

2300 zł

II kw. 2015

Klub Sportowy „Lisovia” ul. Wyzwolenia 13

82-224 Lisewo Malb.

Prezes Edmund Wołoszyk

Wiceprezes Andrzej Maciuński

Sekretarz Michał Rybczyński

Skarbnik Grzegorz Kot

5.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy  Lisewo, ul. 10 Marca 51

82224 Lisewo Malb.

Prezes Łukasz Rygielski

Wiceprezes Jan Rogalski

Sekretarz Bartosz Głos

1800 zł

III kw. 2015

Klub Sportowy „Lisovia” ul. Wyzwolenia 13

82-224 Lisewo Malb.

Prezes Edmund Wołoszyk

Wiceprezes Andrzej Maciuński

Sekretarz Michał Rybczyński

Skarbnik Grzegorz Kot

10.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy  Lisewo, ul. 10 Marca 51

82224 Lisewo Malb.

Prezes Łukasz Rygielski

Wiceprezes Jan Rogalski

Sekretarz Bartosz Głos

900 zł

IV kw. 2015

-

-

0

I kw. 2016

Klub Sportowy „Lisovia” ul. Wyzwolenia 13

82-224 Lisewo Malb.

Prezes Edmund Wołoszyk

Wiceprezes Andrzej Maciuński

Sekretarz Michał Rybczyński

Skarbnik Grzegorz Kot

5.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy  Lisewo, ul. 10 Marca 51

82224 Lisewo Malb.

Prezes Łukasz Rygielski

Wiceprezes Jan Rogalski

Sekretarz Bartosz Głos

2500 zł

 

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie sieci wodociągowej przy ul. Bohaterów Września 1939r. w Szymankowie, na działce nr: 99; obr. Szymankowo, gm. Lichnowy.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lichnowy w roku 2016.

w sprawie powołana Gminnej Komisji Wyborczej w Lichnowach