Data utworzenia: 03 marzec 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku w związku z sytuacją epizootyczną dotyczącą wystąpienia kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski ponownie przesyła w załączeniu ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 20 grudnia 2016 roku (Dz.U. 2016, poz.2091).

Z uwagi na fakt, iż przepisy tego ROZPORZĄDZENIA obowiązują również w gospodarstwach utrzymujących drób na własne potrzeby, a także w miejscach, w których utrzymywane są inne ptaki, proszę o możliwie szerokie rozpropagowanie tej informacji. W związku z powyższym, należy PILNIE przedmiotowy dokument-ROZPORZĄDZENIE (Dz.U.2016, poz.2091) oraz ULOTKĘ INFORMACYJNĄ rozpowszechnić, za pośrednictwem Urzędów Gmin, Sołectw, wśród hodowców drobiu w celach informacyjnych odnośnie nowych przepisów.

Dodatkowo przypominam, że należy bezwzględnie stosować się do przepisów w/w ROZPORZĄDZENIA (Dz.U.2016, poz.2091)oraz przepisów prawa miejscowego, wydawanych w związku z wystąpieniem ognisk ptasiej grypy. W załączeniu przekazuję informacje dotyczące kar administracyjnych nakładanych za nieprzestrzeganie zakazów i nakazów nałożonych na podstawie ROZPORZĄDZENIA MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Informujemy, że materiały dla realizacji tematu znajdują się również na stronach internetowych: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Malborku www.piw-malbork.lo.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej Główny Inspektorat Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl

Uprzejmie informuję, że został opublikowany Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016r. http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2017/183

Powyższe dane są niezbędne do wyliczania kar pieniężnych nałożonych w związku z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.