Data utworzenia: 19 kwiecień 2017

Zapraszamy na obrady XXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 25 kwietnia 2017r. o godz. 12.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy.
 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy.
 7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy między sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Ocena stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych oraz infrastruktury drogowej.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach za 2016r.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016r. dla gminy Lichnowy.
 13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi za 2016r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Rady Gminy Lichnowy
  z pracy za 2016r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie posiedzenia.

Projekty uchwał:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 21, kwiecień 2017 10:35 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 24, maj 2017 14:21 Jarosław Grochowski